Skip to content

Jak przygotować dokumenty w związku z kontrolą PIP?

Spis treści

Inspektor PIP może żądać zarówno starszych, jak i nowszych dokumentów, ponieważ nie jest w tym względzie „ograniczony” prawnie. Ze względu na 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, podczas kontroli inspektor PIP może najczęściej żądać dokumentów z ostatnich 3 lat.

To, że inspektor PIP może żądać zarówno dokumentów starszych, jak i nowszych, nie oznacza, że musi to robić. Aby obowiązek przedstawienia przez pracodawcę wszystkich istotnych dokumentów był skuteczny, ważne jest, aby wiedział on, jakie to są dokumenty. Lista istotnych dokumentów może obejmować dokumenty starsze niż 3 lata lub nowsze niż 3 lata.

Przeprowadzając kontrolę PIP, inspektor może zażądać zarówno starszych, jak i nowszych dokumentów. Do kontroli PIP nie ma zastosowania 3-letni okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Oznacza to, że podczas kontroli inspektor PIP może najczęściej zażądać dokumentów z ostatnich 3 lat. Nie jest to jednak regułą, więc może się okazać, że inspektor sprawdzi tylko dokumenty z ostatniego okresu.

Inspektor pracy może zażądać przedłożenia akt osobowych i innych dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Przedmiotem zainteresowania inspektora może być w szczególności ewidencja czasu pracy oraz przepisy wewnętrzne pracodawcy, np. regulamin wynagradzania.

Co do zasady jednak, ze względu na 3-letni okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, inspektor najwięcej uwagi może poświęcić sprawdzeniu dokumentów z ostatnich 3 lat. Jest to szczególnie ważne przy wydawaniu nakazów płatniczych, czyli decyzji nakazujących pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń należnych pracownikowi. Inspekcja pracy porady prawne pracownik działa tak, że ma ułatwioną możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Jednak ze względu na ograniczone możliwości dotyczące czasu trwania kontroli, może ona być ograniczona tylko do dokumentów „bieżących”.

Może się bowiem zdarzyć, że niektórzy pracownicy nie otrzymają wynagrodzenia w ciągu trzech lat, a zatem nie mają motywacji do składania skarg do inspektorów PIP, którzy nie mogą stwierdzić, czy w ciągu tych trzech lat doszło do naruszenia przepisów prawa pracy przez pracodawcę.

3 komentarze

 1. Henryk
  21 czerwca 2022 @ 13:49

  Jako właściciel firmy wiem, że przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania jej działalności.

  Ale co się stanie, jeśli zostaniesz skontrolowany?

  Dobra wiadomość jest taka, że większość audytów jest przeprowadzana w sposób przyjazny i nieformalny, ale czasami coś się dzieje. A kiedy już do nich dojdzie, dobrze jest być przygotowanym.

 2. Jula
  21 czerwca 2022 @ 13:51

  Udzielam Wam, kilka wskazówek, odnośnie kontroli PIP:

  1.) Przed wizytą należy zebrać wszystkie dokumenty w jednym miejscu, aby w razie potrzeby móc się do nich łatwo odwołać (np. rachunki za recepty lub prace dentystyczne).

  2.) Upewnij się, że masz wszystkie informacje od lekarza i dentysty dostępne w czasie wizyty, aby nie musieli oni zmieniać terminu na inny dzień, kiedy mają więcej wolnego czasu niż w normalnych godzinach pracy (np. w weekendy lub wieczorami).

  3.) Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące leków aktualnie przepisanych przez lekarza lub dentystę (np. interakcje leków), zadaj im te pytania wcześniej, aby nie doszło do nieporozumień podczas tego typu wizyty, kiedy to czas musi być wykorzystany na inne czynności.

 3. Kajetan
  21 czerwca 2022 @ 13:53

  Bardzo dziękuję za wskazówki dotyczące kontroli PIP.

  Naprawdę doceniam Twoją pomoc!

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Henryk
  21 czerwca 2022 @ 13:49

  Jako właściciel firmy wiem, że przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania jej działalności.

  Ale co się stanie, jeśli zostaniesz skontrolowany?

  Dobra wiadomość jest taka, że większość audytów jest przeprowadzana w sposób przyjazny i nieformalny, ale czasami coś się dzieje. A kiedy już do nich dojdzie, dobrze jest być przygotowanym.

 2. Jula
  21 czerwca 2022 @ 13:51

  Udzielam Wam, kilka wskazówek, odnośnie kontroli PIP:

  1.) Przed wizytą należy zebrać wszystkie dokumenty w jednym miejscu, aby w razie potrzeby móc się do nich łatwo odwołać (np. rachunki za recepty lub prace dentystyczne).

  2.) Upewnij się, że masz wszystkie informacje od lekarza i dentysty dostępne w czasie wizyty, aby nie musieli oni zmieniać terminu na inny dzień, kiedy mają więcej wolnego czasu niż w normalnych godzinach pracy (np. w weekendy lub wieczorami).

  3.) Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące leków aktualnie przepisanych przez lekarza lub dentystę (np. interakcje leków), zadaj im te pytania wcześniej, aby nie doszło do nieporozumień podczas tego typu wizyty, kiedy to czas musi być wykorzystany na inne czynności.

 3. Kajetan
  21 czerwca 2022 @ 13:53

  Bardzo dziękuję za wskazówki dotyczące kontroli PIP.

  Naprawdę doceniam Twoją pomoc!

Dodaj komentarz