Skip to content

Wypłata świadczeń z ZUS może być zagrożona przez strajk

Spis treści

Liderka Związku Zawodowego Alternatywa Iwona Garczyńska jest gotowa przystąpić do strajku. Jak podaje Radio ZET, daje to jej związkowi prawo do natychmiastowego rozpoczęcia strajku.

Garczyńska jest szefową oddziału związku w Szczecinie. Nie będzie mogła już pracować w ZUS-ie z powodu kary dyscyplinarnej nałożonej przez zarząd tej instytucji. 

Wiceprzewodnicząca związku, Ilona Garczyńska, została zwolniona z pracy 25 maja 2022 roku. Jak podaje Radio ZET, ZUS powołał się na art. 52 Kodeksu Pracy, który pozwala na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pracownicy oddziału ZUS od miesięcy są w sporze z urzędem. Pracownicy od dawna skarżą się na przeciążenie obowiązkami i niskie pensje.

Pracujemy ponad siły, po 12 godzin dziennie, za minimalne wynagrodzenie. Jesteśmy zastraszani i źle traktowani. Tak dalej być nie może – mówili w rozmowie związkowcy z zakładu.

Związek nie zamierza pozostawić tej sprawy bez odpowiedzi. Planuje rozpocząć strajk jeszcze przed wakacjami letnimi.

Związek zawodowy Alternatywy zapowiedział, że pod koniec maja rozpocznie strajk. Zdaniem Piotra Szumlewicza, przewodniczącego związku, może to doprowadzić do zawieszenia wypłat emerytur. Przypominając należy wspomnieć, że planowane do wprowadzenia przez ZUS emerytury stażowe umożliwiałyby przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy.

Nie zamierza pozostawić tej sprawy bez rozwiązania. Zapowiada rozpoczęcie strajku jeszcze przed wakacjami.

Związek emerytów i rencistów w Polsce zażądał podwyżki wynagrodzeń i dymisji Gertrudy Uścińskiej, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jednak Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS, stwierdził, że „wypłaty emerytur i świadczeń 500+ nie są zagrożone”.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska znalazła się pod ostrzałem za rzekomą korupcję i niekompetencję.

Do żądania wzrostu wynagrodzeń dołączyło nowe: przywrócenie do pracy Ilony Garczyńskiej i rezygnacja z funkcji prezesa ZUS Gertrudy Uścińskiej.

Informujemy, że odwołaliśmy Panią Ilonę Garczyńską z funkcji rzecznika prasowego w Oddziale ZUS.

W naszej ocenie wielokrotnie naruszała ona swoje podstawowe obowiązki pracownicze i postępowała w sposób niezgodny z zasadami etycznego postępowania. Na przykład manipulowała informacjami o firmie bez upoważnienia lub zgody przełożonych. Przeinaczała również prawdę i rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o naszej firmie, wysuwając oszczercze twierdzenia, mające na celu jej całkowite zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej.

Ponadto wypowiedzi pani Ilony Garczyńskiej przekroczyły granice dopuszczalnej krytyki i stały się osobistym atakiem na jednego z naszych dyrektorów. Nazwanie jednego z naszych dyrektorów „psychopatą” może być uznane za atak na jego charakter i reputację.

Nie jest tajemnicą, że ludzie pracują w różnych warunkach, od mrozu po upał. Nie jest też tajemnicą, że pracownicy często mają poczucie, że ich pracodawcy nie robią wystarczająco dużo, by pomóc im w radzeniu sobie z tymi warunkami. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której nie zawsze się mówi: kiedy pracownicy są zmuszeni do pracy w niebezpiecznych warunkach fizycznych lub emocjonalnych, nie tylko czują się niekomfortowo, ale doznają obrażeń.

A czasami, kiedy dochodzi do takich obrażeń, na początku nie jest to oczywiste. Jedna z kobiet napisała tak: „kiedy wyszłam po 8 godzinach pracy w temperaturze 32 stopni Celsjusza (na zewnątrz było 26 stopni), zrobiło mi się ciemno przed oczami”.

Co się stało? Cóż, prawdopodobnie doświadczyła wyczerpania cieplnego – stanu, w którym organizm traci zbyt dużo płynów przez pot i powoduje niebezpieczny wzrost tętna. Może to być niebezpieczne, jeśli nie jest leczone i może prowadzić do poważnych problemów, takich jak odwodnienie, a nawet śmierć, jeśli trwa dłużej niż 30 minut.

Podsumowując, brak odpowiednich warunków w miejscu pracy nie sprzyja długiej pracy i zdrowiu. Autor doszedł do wniosku, że w ostatnich latach warunki pracy bardzo się zmieniły. Rewolucja technologiczna doprowadziła do istotnych zmian w charakterze pracy. Nowy sposób pracy prowadzi do stanu, w którym pracownik nie jest już jedyną osobą przyczyniającą się do produkcji, ale raczej jest częścią zespołu i musi współpracować z innymi, aby osiągnąć swoje cele. Ta zmiana warunków pracy rodzi wiele problemów w firmach i organizacjach, a także wśród samych pracowników.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz