Skip to content

Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy jako jednostka obsługująca największych podmiotów gospodarczych

Spis treści

Minister Rozwoju i Finansów wydał 24 lutego 2017 r. rozporządzenie określające szczegółowo niektórych podatników i płatników, dla których zadania wykonuje naczelnik urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Rozporządzenie określa kategorie podmiotów, warunki zaliczenia do tych kategorii, zasięg terytorialny oraz tryb zgłaszania zmiany urzędu skarbowego.

Największe firmy w Polsce mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do WUS. System WUS powstał w 2004 roku, a w całym kraju działa obecnie dwadzieścia głównych urzędów skarbowych. Przedsiębiorcy składający zawiadomienie muszą wybrać ten, na którego terenie prowadzą działalność. Kategorie podatników podlegających wyspecjalizowanym organom podatkowym obejmują podmioty o określonej strukturze organizacyjnej, podmioty zarządzane przez podmioty zagraniczne oraz podmioty o znacznych dochodach. podmiot o określonej strukturze organizacyjnej Instytucjom zabezpieczenia społecznego ze względu na swoją strukturę organizacyjną podlegają: Podatkowa Grupa Kapitałowa; Bank; firma ubezpieczeniowa; Podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o giełdach instrumentów finansowych oraz Regulaminu Funduszy Inwestycyjnych; Jednostki działające zgodnie z organizacją i funkcjonowaniem funduszy emerytalnych; Oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych.

WUS dotyczy również osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski mają dochód netto w wysokości co najmniej 5 000 000 EUR ze sprzedaży towarów, produktów i usług w podatku na koniec roku podatkowego, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 1994 sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września o rachunkowości. Termin przejścia do usług dużego urzędu skarbowego (profesjonalny urząd skarbowy) zależy od charakteru podmiotu. Zarządzany podmiot będący nierezydentem jest przenoszony do wyznaczonego organu podatkowego na początku roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, który kwalifikuje się jako podatnik do zaliczenia do tej kategorii. Od 1 stycznia 2021 r. podmioty spełniające te kryteria zmienią dotychczasowy urząd skarbowy warszawa praga w wyspecjalizowany urząd skarbowy w 2021 r., Firmy o przychodach przekraczających 5 mln euro przeniosą się do WUS 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku obrotowego, w którym ich przychody osiągną określony poziom. W związku z tym od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym za 2019 r., podmioty z dochodami w walucie polskiej co najmniej równowartością 5 mln euro trafią do dedykowanego urzędu skarbowego.

 

4 komentarze

 1. Kajetan
  26 września 2022 @ 13:19

  Jestem zadowolony, że system prawny tworzy takie wyspecjalizowane jednostki jak WUS. Jest to bardzo pomocna rzecz w dzisiejszym czasie.

 2. Halina
  26 września 2022 @ 13:21

  W dzisiejszym świecie panuje taki ład. System prawny ma do czynienia z wieloma różnymi rodzajami spraw i może być trudno znaleźć rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w każdym indywidualnym przypadku.

 3. Piotrek
  26 września 2022 @ 13:26

  Jestem zdania, że tworzenie wyspecjalizowanych jednostek w ramach systemu prawnego jest czymś, co zauważyłem, że wzrasta w ciągu ostatnich kilku lat. Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy jest jedną z takich jednostek i może być używany do pomocy podatnikom przy dużych rozliczeniach.

 4. Lucyna
  26 września 2022 @ 13:27

  Powiem Wam również, że istnieje Specjalistyczne Biuro Podatkowe, które zapewnia również bezpłatne zajęcia z edukacji podatkowej dla tych, którzy ich potrzebują. Zajęcia te prowadzone są przez ekspertów w tej dziedzinie, którzy nauczą Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć o składaniu podatków i ile pieniędzy powinieneś płacić każdego roku.

Dodaj komentarz

4 komentarze

 1. Kajetan
  26 września 2022 @ 13:19

  Jestem zadowolony, że system prawny tworzy takie wyspecjalizowane jednostki jak WUS. Jest to bardzo pomocna rzecz w dzisiejszym czasie.

 2. Halina
  26 września 2022 @ 13:21

  W dzisiejszym świecie panuje taki ład. System prawny ma do czynienia z wieloma różnymi rodzajami spraw i może być trudno znaleźć rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w każdym indywidualnym przypadku.

 3. Piotrek
  26 września 2022 @ 13:26

  Jestem zdania, że tworzenie wyspecjalizowanych jednostek w ramach systemu prawnego jest czymś, co zauważyłem, że wzrasta w ciągu ostatnich kilku lat. Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy jest jedną z takich jednostek i może być używany do pomocy podatnikom przy dużych rozliczeniach.

 4. Lucyna
  26 września 2022 @ 13:27

  Powiem Wam również, że istnieje Specjalistyczne Biuro Podatkowe, które zapewnia również bezpłatne zajęcia z edukacji podatkowej dla tych, którzy ich potrzebują. Zajęcia te prowadzone są przez ekspertów w tej dziedzinie, którzy nauczą Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć o składaniu podatków i ile pieniędzy powinieneś płacić każdego roku.

Dodaj komentarz