Skip to content

ZUS chce być informowany o wyjeździe obywateli Ukrainy z Polski

Spis treści

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus lub kapitał na opiekę nad rodziną i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.

Zgodnie z przepisami, wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres dłuższy niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. W konsekwencji traci on prawo do świadczeń rodzinnych. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia rodzinne i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Cudzoziemcy  mogą poinformować o swoim wyjeździe za pośrednictwem logując się za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Konieczne jest wówczas złożenie pisma na formularzu POG.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia do sprawdzenia, czy dana osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia rodzinne i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał zwrócić nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

Poinformował o tym w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ZUS Grzegorz Żebrowski.

„ZUS ma dostęp do różnych rejestrów państwowych. Dotyczy to np. systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. Jeśli będzie taka potrzeba, ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy prowadzonego przez Straż Graniczną” – wyjaśnił Zebrowski.

Zaznaczył, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.

„ZUS ma dostęp do różnych rejestrów państwowych. Są to m.in. system informacji oświatowej, centralny wykaz ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy prowadzonego przez Straż Graniczną” – wyjaśnił Żebrowski.”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może wstrzymać wypłatę zasiłku rodzinnego, jeśli świadczeniobiorca odmówi lub nie złoży w określonym terminie wyjaśnień dotyczących okoliczności mających wpływ na prawo do zasiłku. Zasady te dotyczą zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Ponadto, w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymania świadczeń rodzinnych, w szczególności warunku zamieszkiwania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do złożenia wyjaśnień osobiście w placówce ZUS. ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku rodzinnego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi lub nie złoży w określonym terminie wyjaśnień dotyczących okoliczności mających wpływ na prawo do zasiłku. Zasady te dotyczą zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

W ramach współpracy między instytucjami właściwymi do realizacji przepisów UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może uzyskać informacje o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.”

4 komentarze

 1. Tadek
  12 maja 2022 @ 12:29

  Cieszę się, że tak powinno być, każdy obywatel Ukrainy powinien poinformować ZUS o swoim wyjeździe z Polski.

  Ważne jest, abyś wiedział drogi obywatelu z Ukrainy, że jeśli wyjeżdżasz z Polski i zamierzasz zamieszkać w innym kraju, lub nawet tylko przyjechać, to będziesz musiał zgłosić ten fakt do ZUS. Bardzo ważne jest, abyś zrobił to jak najszybciej.

 2. Edek
  12 maja 2022 @ 12:30

  To świetny pomysł i cieszę się, że będzie realizowany.

  Ważne jest, aby każdy obywatel Ukrainy poinformował ZUS o swoim wyjeździe z Polski.

 3. Remik
  12 maja 2022 @ 12:33

  W obecnej sytuacji, kiedy Polska przepełniona Ukraińcami, nie może być innej drogi. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale także o bezpieczeństwo i ochronę.

 4. Aneta
  12 maja 2022 @ 12:36

  Zadowalające i myślę, że obywatele z Ukrainy będą tak postępować.

Dodaj komentarz

4 komentarze

 1. Tadek
  12 maja 2022 @ 12:29

  Cieszę się, że tak powinno być, każdy obywatel Ukrainy powinien poinformować ZUS o swoim wyjeździe z Polski.

  Ważne jest, abyś wiedział drogi obywatelu z Ukrainy, że jeśli wyjeżdżasz z Polski i zamierzasz zamieszkać w innym kraju, lub nawet tylko przyjechać, to będziesz musiał zgłosić ten fakt do ZUS. Bardzo ważne jest, abyś zrobił to jak najszybciej.

 2. Edek
  12 maja 2022 @ 12:30

  To świetny pomysł i cieszę się, że będzie realizowany.

  Ważne jest, aby każdy obywatel Ukrainy poinformował ZUS o swoim wyjeździe z Polski.

 3. Remik
  12 maja 2022 @ 12:33

  W obecnej sytuacji, kiedy Polska przepełniona Ukraińcami, nie może być innej drogi. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale także o bezpieczeństwo i ochronę.

 4. Aneta
  12 maja 2022 @ 12:36

  Zadowalające i myślę, że obywatele z Ukrainy będą tak postępować.

Dodaj komentarz