Skip to content

Bezpłatne porady prawne: usługa stworzona w celu pomocy osobom, które nie mają możliwości zapłacić

Spis treści

Darmowe porady prawne lub bezpłatne porady obywatelskie są dostępne dla osób, których nie stać na płatną pomoc prawną (w tym dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku). Taka osoba składa pisemne oświadczenie, że nie stać jej na pomoc prawną. Dla osób niesłyszących zapewnia się tłumaczy języka migowego. Osoby z ciężką niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą być fizycznie obecne, otrzymają poradę telefonicznie lub w miejscu zamieszkania. To wszystko po umówionej wizycie telefonicznej. Zwracając się o poradę w wybranej lokalizacji, należy pamiętać przede wszystkim o przekazaniu osobie prowadzącej sprawę jak największej ilości informacji o problemie, w szczególności: takich jak umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, zapamiętanie i spisanie najważniejsze fakty, daty i inne istotne okoliczności.

System nieodpłatnej pomocy prawnej ma na celu pomoc osobom, które jej potrzebują i składa się z trzech form pomocy: nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz reprezentacji przez osobę trzecią w sądzie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej prawach lub obowiązkach, w tym informacje związane z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym. Ten rodzaj pomocy prawnej może obejmować również pouczenie o sposobie rozwiązania jego problemów prawnych lub przygotowanie projektów pism dotyczących omawianych kwestii. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ma na celu przekazanie informacji o prawach i obowiązkach obywateli w społeczeństwie. Ten rodzaj pomocy może obejmować informowanie o aktach prawnych, które zostały przyjęte przez władze lokalne lub instruktaż, jak rozwiązywać wszelkie problemy związane z życiem codziennym.

1 Comment

  1. Jarek
    4 października 2022 @ 12:52

    Jestem zachwycony, że istnieją takie możliwości dla obywateli. Polska jest wspaniałym miejscem do życia i rozwoju, cieszę się, że może zaoferować tego rodzaju pomoc swoim obywatelom.

Dodaj komentarz

1 Comment

  1. Jarek
    4 października 2022 @ 12:52

    Jestem zachwycony, że istnieją takie możliwości dla obywateli. Polska jest wspaniałym miejscem do życia i rozwoju, cieszę się, że może zaoferować tego rodzaju pomoc swoim obywatelom.

Dodaj komentarz